DKDS Praga Północ

Protokół ze spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Pragi – Północ m.st. Warszawy w dniu 16 kwietnia 2014 roku.Na spotkaniu kwietniowym poruszane zostały problemy organizacji pozarządowych z instytucjami zewnętrzynymi. Dotyczyły one m.in. brak systemowego wsparcia oddolnych inicjatyw, polityka lokalowa dzielnicy oraz trudności w realizacji projektów dzielnicowych. Więcej o nich można przeczytać w...

Czytaj więcej...

ze spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Pragi – Północ m.st. Warszawy w dniu 29 stycznia 2014 roku Uczestnicy spotkania: zgodnie z załączoną listą obecności, w tym  Burmistrz Dzielnicy - Pan Piotr Zalewski, oraz goście: radny Rady m.st. Warszawy – Pan Krystian Legierski, radny Rady Dzielnicy Praga-Północ – Pan Mariusz Borowski, Pan Jan Jakiel - Stowarzyszenie SISKOM. Spotkanie otworzył Przewodniczący DKDS –...

Czytaj więcej...

Szanowni Członkowie i Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga Północ, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci współtworzy wraz z Klubem Alternatywnym (Caritas DWP), Stowarzyszeniem Q Zmianom, Stowarzyszeniem GPAS oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Praga Północ konsorcjum realizujące Projekt Lokalnego Systemu Wsparcia TUPRAGA WAW PL na obszarze tzw. Nowej Pragi. Chcielibyśmy zaprezentować założenia...

Czytaj więcej...