WSPARCIE W STARCIE – co to jest?

To dwuletni innowacyjny, interdyscyplinarny i międzysektorowy projekt społeczny prowadzony w aż 
3 dzielnicach Warszawy (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek), skierowany do młodych ludzi od 
15 do 26 roku życia.

WSPARCIE W STARCIE – kto i po co?

Zaangażowanie 7 organizacji pozarządowych oraz 59 partnerów lokalnych (m.in. szkoły, instytucje publiczne, uczelnie wyższe) stwarza niepowtarzalną szansę na realizację kompleksowej oferty łączącej rozwój osobisty z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji młodych tak, aby stali się kompetentnymi pracownikami oraz szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi, radzącymi sobie z wyzwaniami współczesności.

WSPARCIE W STARCIE – jak będziemy pomagać?

W ramach projektu młodzi ludzie będą mieli zapewnione:

  • wsparcie wykwalifikowanego mentora (asystenta usamodzielniania),
  • indywidualną ścieżkę rozwoju z szyta na miarę ofertą szkoleniową,
  • możliwość prowadzenia własnego startupu,
  • udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnych,
  • praktyki zawodowe i staże u lokalnych rzemieślników oraz partnerów biznesowych projektu.
WSPARCIE W STARCIE – do czego zmierzamy?

Chcemy wypracować nowoczesny i skuteczny model wspierania młodych ludzi w starcie w dorosłe, samodzielne i szczęśliwe życie. Pracujemy nad formułą ekonomiczną, nastawioną na rezultaty, czerpiącą z już istniejących zasobów lokalnych oraz przynoszącą realne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Dobre praktyki i efekty współpracy pomiędzy partnerami społecznymi, instytucjami publicznymi i biznesem będą promowane jako modelowe rozwiązania na skalę warszawską, a nawet ogólnopolską.

WSPARCIE W STARCIE – dlaczego warto dołączyć?

Warto do nas dołączyć ze względu na:

  • prestiż udziału w projekcie unikatowym na skalę ogólnopolską,
  • możliwość zaistnienia jako pionier w dziedzinie polityki społecznej,
  • szansę na współtworzenie lokalnej sieci międzysektorowej,
  • okazję do realizowania sensownych programów CSR,
  • szeroki dostęp do zmotywowanej i dobrze przeszkolonej kadry.
WSPARCIE W STARCIE – orientuj się!

Czas realizacji: 1 kwietnia 2019-31 grudnia 2021

Biuro projektu: Centrum Młodych, Inżynierska 1 lok. 79, tel. 799 960 000
logo biale wspolf08

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież