Już od 14 października będzie można wziąć udział w konsultacjach społecznych dot. poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Pragi-Północ

Wysyłam Państwu zbiór informacji na ten temat, mam nadzieję, że znowu zobaczymy się podczas warsztatów lub spacerów. 
Proces konsultacji zakłada dokładną analizę obszaru Pragi Północ, który został podzielony na mniejsze podobszary dla których przygotowano dokładne projekty oraz analizy. Spotkania będą dedykowane danym podobszarom, dlatego warto dokładnie zapoznać się z mapką załączoną do tej wiadomości. 
Każde spotkanie ma na celu: 

- przedstawienie podstawowej wiedzy na temat strefy płatnego parkowania,

- poznanie analiz, które zostały przeprowadzone przez projektantów, 

- wspólną analizę projektu przygotowanego przez projektantów, 

- zebranie opinii/uwag dot. zaproponowanej strefy oraz rozwiązań dedykowanych poszczególnym ulicom. 
W zał. wysyłam mapę z dokładnymi terminami spotkań.
LINK z informacją o konsultacjach społecznych:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_strefa_platnego_parkowania_na_pradzepolnoc

Konsultacje trwają do 10 listopada 2019 r.


Strefa płatnego parkowania na Pradze-Północ:

Ostatnie poszerzenie strefy na Pradze miało miejsce w 2013 r. Obecny pomysł zmian, postulowany przez wielu mieszkańców i radnych wynika z oddania do użytku metra i wpływu tej inwestycji na parkowanie. Dziś Praga traktowana jest jako punkt przesiadkowy (z samochodów do komunikacji publicznej) przez osoby, które tutaj nie mieszkają ani nie pracują.

Wiele nowych inwestycji na Pradze udostępnia miejsca postojowe (na zasadach komercyjnych), jednak większość przyjeżdżających korzysta z darmowych miejsc na drogach publicznych, osiedlowych ulicach lub skwerach. Rosnąca liczba samochodów spoza Pragi skutkuje coraz większymi problemami ze znalezieniem miejsc postojowych dla mieszkańców oraz praskich przedsiębiorców. Zastawiane są chodniki, niszczone trawniki oraz powstaje chaos przestrzenny, który wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

Rozwiązaniem może być poszerzenie SPPN, tak aby uporządkować parkowanie i wyznaczyć miejsca legalne. Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie nawet symbolicznych opłat zniechęca część kierowców do korzystania z samochodu, skłania też do krótszego postoju, zwiększając tym samym rotację pojazdów i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Z kolei mieszkańcy strefy mogą korzystać z abonamentu, uprawniającego do darmowego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich analizuje rozszerzenie strefy na Pradze-Północ o te obszary, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem liczby aut parkujących na poszczególnych ulicach w różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe w strefie należy formalnie wyznaczyć (wyznaczenie miejsc dotyczy tylko ulic; nie obejmuje podwórek czy istniejących garaży oraz parkingów). W uzasadnionych przypadkach rozważana będzie również zmiana organizacji ruchu (ruch jednokierunkowy) lub budowa dodatkowych zatok.

Ostateczną decyzję o rozszerzeniu strefy na Pradze podejmie Rada m.st. Warszawy. W przypadku pozytywnej decyzji zmiany nastąpią w połowie 2020 r.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież