Problem alkoholizmu wśród kobiet jest o wiele częstszy niż można przypuszczać. W porównaniu z mężczyznami, kobiety piją mniej i rzadziej. Jest to jeden z powodów nie dostrzegania problemu alkoholizmu u kobiet.

U kobiet metabolizm alkoholu przebiega inaczej niż u mężczyzn. Dlatego wpływ alkoholu na zdrowie kobiety, objawia się dużo wcześniej. Alkoholiczki umierają  z powodu nadużywania alkoholu, częściej i wcześniej niż alkoholicy płci męskiej. U kobiet, które spożywają trzykrotnie miej alkoholu niż mężczyźni szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu pojawiają się znacznie wcześniej niż u alkoholików płci męskiej. Poalkoholowe uszkodzenia wątroby i innych narządów wewnętrznych, rozwijają się u kobiet wcześniej i przebiegają o wiele ciężej niż u mężczyzn. Przyczyną są różnice w układzie biochemicznymi, odpornościowym, ale także w budowie (masa ciała). We wcześniejszym stadium alkoholizmu pojawiają się uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Choroba alkoholowa u kobiet przebiega w specyficzny sposób. Zaczynają pić w późniejszym wieku, inaczej rozkładają dawki alkoholu. Rzadko piją do kompletnego upicia się, ta pozorna kontrola wynika przede wszystkim z chęci ukrycia nadużywania alkoholu. Dlatego też u kobiet jest o wiele trudniej zdiagnozować uzależnienie. W moich rozmowach z kobietami o sposobach, jakie stosują żeby ukryć swoje picie, opowiadały mi między innymi o tym, jak rozkładają porcje alkoholu, pijąc w małych dawkach. Często z przekonaniem, że rozwodniony alkohol miej szkodzi. Kobiety piją często w samotności tak, żeby nikt nie widział. Chęć ukrycia  picia wynika też ze społecznego postrzegania pijanej kobiety. Mężczyzna zataczający się na ulicy, wzbudza pobłażliwy uśmiech. Kobieta pod wpływem alkoholu idąca ulicą, jest oceniana znacznie gorzej.  

Kobietom o wiele trudniej podjąć decyzję o leczeniu. Stereotypy - powszechne w naszym społeczeństwie - na temat roli matki, żony znacząco utrudniają podjęcie takiej decyzji. Często sama rodzina próbuje ukryć problem picia. Zwykle polega to często na tłumaczeniu uzależnionej kobiecie, że może poradzić sobie przy pomocy rodziny. Stawianiu zarzutów (wzbudzaniu poczucia winy): gdybyś nas kochała to byś nie piła. Takie działania często prowadzą do głębszego ukrywania picia.

Wreszcie mężowie, którzy widzą swoją porażkę, jako partnerów w związku, ukrywają picie żony ze wstydu, z poczucia bezradności. Próbują kontrolować.  Kobieta w takich przypadkach reaguje odwrotnie. Takie działania ze strony rodziny często odbiera to jako przyzwolenie do picia, byle tylko nikt się o tym nie dowiedział.

Zmienia się też styl picia. Często kobiety w takich sytuacjach piją w nocy lub kiedy dzieci są w szkole, a mąż w pracy. Potrzebują coraz większych dawek alkoholu. Prowadzi to do większych zaniedbań i narastania konfliktu w rodzinie. Dlatego też kobiety alkoholiczki częściej niż mężczyźni są porzucane przez swoich partnerów.

Od kilku lat pojawia się nowy model picia przez kobiety. Jest to tak zwany model singla. Coraz więcej kobiet realizuje się zawodowo i z tego tytułu zmienia się cały styl życia. Często uczestniczą w spotkaniach służbowych, którym towarzyszy alkohol. Częściej też można spotkać nietrzeźwe kobiety w kawiarniach, restauracjach czy wreszcie w klubach.  Czy chcą dorównać mężczyznom także na tym polu?

Jak pomóc kobiecie, która pije? Myślę, że alkoholizm kobiet powinien, przestać być postrzegany przez społeczeństwo jako coś bardzo nadzwyczajnego. Jest sprawą oczywistą, że kobieta - matka, żona, partnerka czy też każda inna kobieta może się uzależnić.  Dla mężczyzn podejmujących walkę z uzależnieniem olbrzymim wsparciem są kobiety.  Partnerki uzależnionych, same często podejmują terapię jako współuzależnione. Taką samą rolę powinni przyjąć mężczyźni - być wsparciem dla swoich partnerek. Mając wsparcie od bliskich łatwiej jest podjąć decyzję o leczeniu, niezależnie od płci.

Kolejną sprawą jest prowadzenie profilaktyki alkoholowej skierowanej już do młodych dziewcząt, podobnie jak do całego społeczeństwa. Ta profilaktyka w moim przekonaniu winna być kierunkowa na pokazywanie różnic. Specjalnie opracowana dla kobiet, ale też ucząca mężczyzn jak pomagać.  Pokazywać, że nikt nie jest gorszy tylko dlatego, że jest uzależniony i chce się leczyć.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież