Film zrealizowany podczas warsztatów animacji poklatkowej w ramach VII Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych pod opieką Tomasza Stabińskiego.

http://ffm.org.pl/