Kolejna, nieprzewidywalna animacja traktująca o bezsensie stosowania przemocy.