Projekt TUPRAGA WAW PL to wiele różnych propozycji dla młodych mieszkańców Pragi Północ. Wśród nich znalazły się warsztaty, których celem było nauczenie uczniów, jak łatwiej i skuteczniej przyswajać nowe treści przekazywane przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych. Podczas kilku spotkań z edukatorami i psychologami młodzi ludzie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności mające ułatwić im uczenie się. 

W 2013 roku w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie Q Zmianom uczestniczyło 64 uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 127 oraz 59 uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 30 w Warszawie. Uczniowie dowiadywali się, czym są mnemotechniki, czyli techniki i sposoby ułatwiające zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. 

Dzięki przeprowadzonym zajęciom zarówno wśród młodzieży gimnazjalnej jak i uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej zdecydowanie wzrosła wiedza z zakresu mnemotechnik . Przed warsztatami 100% uczniów szkoły podstawowej i 98% gimnazjalistów nie wymieniło ani jednego przykładu mnemotechniki, natomiast po warsztatach aż 94% uczniów szkoły podstawowej i 77% gimnazjalistów potrafiło wymienić przynajmniej jedną poznaną mnemotechnikę,  a co najmniej 3 mnemotechniki wymieniła połowa spośród wszystkich uczestników warsztatów. Temat ten jest też dla uczniów bardzo ważny – obie grupy wiekowe powracały do niego podczas uzupełniania zdania: Na warsztatach ważne było dla mnie… (32% - G30, 40% - SP127). Uczniom szczególnie podobała się metoda skojarzeń gwieździstych, pierwsze litery, a także mapa myśli 
Po warsztatach zmieniło się też podejście uczniów w kwestii motywacji do nauki. Po warsztatach wymieniali oni zdecydowanie więcej powodów, dla których się uczą (co najmniej 3 powody przed warsztatami wymieniło 35 % wszystkich uczestników warsztatów, a po warsztatach liczba ta wzrosła dwukrotnie – do 70%). Ważne jest także to, że powody wymieniane przez uczniów po warsztatach były dużo bardziej różnorodne i częściej odnosiły się do motywacji wewnętrznej.

Dzięki warsztatom uczniowie i uczennice precyzują swoją wiedzę dotyczącą stylów uczenia się. Dowiadują się, jaki styl ich charakteryzuje, zdobywają też większą wiedzę odnośnie różnic pomiędzy stylami i dobrych rad, które wspierają efektywność uczenia się dla danego stylu.

Zarówno uczniowie jak i uczennice z obu grup wiekowych wysoko ocenili warsztaty, zaznaczali, że warsztaty im się podobały i deklarowali chęć ponownego w nich uczestnictwa. Oznacza to, że warsztaty były dostosowane do wieku i potrzeb swoich odbiorców oraz, że zostały przeprowadzone w atrakcyjniej formie.


 


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież