W środę, 19 marca, odbędzie się spotkanie z cyklu Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0. Przedstawiciele miasta, eksperci, przedstawiciele instytucji finansowych będą zachęcać do płacenia podatków w Warszawie i korzystania z przywilejów i ulg, które oferuje stolica.

W ubiegłym roku dochody miasta z PIT wyniosły ok. 3,6 mld zł – 1/3 rocznego budżetu stolicy, z kolei średni roczny dochód trafiający do budżetu miasta od jednej osoby płacącej podatek w stolicy to ponad 3 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom Warszawa się rozwija i finansuje coraz nowocześniejszą komunikację miejską, rozbudowuje infrastrukturę, utrzymuje szkoły, przedszkola i żłobki oraz rozszerza ofertę kulturalną i edukacyjną. To dzięki pieniądzom z podatków poprawia się codzienne funkcjonowanie miasta, można było wybudować np. Centrum Nauki Kopernik, most Marii Skłodowskiej-Curie, zmieniany jest tabor oraz realizowana budowa II linii metra.

Celem kolejnego spotkania w ramach projektu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0.” będzie zainicjowanie dyskusji, jak zwiększyć grono stołecznych podatników. Zaproszeni goście przyjrzą się budżetowi miasta, zastanowią się, jaki wpływ mają mieszkańcy na inwestycje miejskie i inne zadania realizowane przez m.st. Warszawę. Skonfrontują wielopoziomowy program zachęt z oczekiwaniami mieszkańców. Zastanowią się czy dotychczas podejmowane przez miasto działania, w tym kampanie informacyjne dały wymierne efekty i przekonały nowo przyjezdnych i tych, którzy się wcześniej nie zdecydowali – do płacenia podatków w Warszawie i polepszenia warunków funkcjonowania w nim. I wreszcie pokażą, że cały proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, rozpocznie się o godzinie 18:00 w Pałacu Ślubów (Pl. Zamkowy 6).

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” stanowi jedno z działań przygotowawczych w procesie budowania strategii rozwoju m.st. Warszawy w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Zgromadzone podczas dyskusji z mieszkańcami, organizacjami i ekspertami informacje oraz opinie pozwolą na ukierunkowanie procesu diagnostycznego na najważniejsze z punktu widzenia społeczności miejskiej zagadnienia.

Debaty rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku, do końca roku rozmawialiśmy m.in. o budżecie partycypacyjnym, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic, realizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 i wyzwaniach rozwojowych tożsamości miasta, terenach zielonych w Warszawie oraz Wiśle jako największej przestrzeni publicznej. Dotychczasowe rozmowy wskazują, że najważniejszym elementem w procesie budowania nowej strategii jest określenie wizji uwzględniającej stołeczny i metropolitarny charakter Warszawy, który w części determinuje kierunek rozwoju miasta.

Udział w spotkaniu wezmą:
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy
Pan Mirosław Czekaj - Skarbnik m. st. Warszawy
Pani Małgorzata Kabata - Żbik - Dyrektor Izby Skarbowej
Pan Jarosław Jóźwiak - Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy
Pan Michał Piróg - Choreograf

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież